Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy r

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra  ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn