Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn thì các hạt mang điện chuyển động

Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn thì các hạt mang điện chuyển động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Bên ngoài nguồn điện các hạt mang điện chuyển động dưới tác dụng của lực điện trường.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn