Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau

Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn