Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 01 mol NaOH x mol KOH và y mol Ba(OH)2. Kết quả thí n

Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 01 mol NaOH x mol KOH và y mol Ba(OH)2. Kết quả thí n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH, x mol KOH và y mol Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị như sau:

Giá trị của x, y, z lần lượt là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tại điểm A: ↓ đạt max: nCO3(2-) =  nCO2 =  0,6 mol =  nBa(OH)2 =  y

Tại điểm C: nkết tủa =  0 → Khi số mol kết tủa cực tiểu thì: nOH-/ nCO2  =  1 → nOH- =  nCO2 =  1,6 mol

Mà nOH- =  nNaOH + nKOH + 2.nBa(OH)2 =  0,1+ x + 2y =  1,6 mol → x =  1,6 - 0,1 - 2y =  1,6 - 0,1 - 2.0,6 =  0,3 mol

Tại điểm B: ↓ tan một phần:

nCO3(2-) =  nOH- - nCO2

→ 0,2 =  1,6 - z → z =  1,4 mol

Vậy x = 0,3 mol; y = 0,6 mol và z = 1,4 mol

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn