Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Kim loại dùng để sản xuất dây dẫn truyền tải điện năng ngoài trời (cao thế trung thế...) là 

Kim loại dùng để sản xuất dây dẫn truyền tải điện năng ngoài trời (cao thế trung thế...) là 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim loại dùng để sản xuất dây dẫn truyền tải điện năng ngoài trời (cao thế, trung thế...) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dây Al dùng để sản xuất dây dẫn truyền tải điện năng ngoài trời (cao thế, trung thế...) vì Al là kim loại nhẹ, phổ biến trong cuộc sống, dùng để sản xuất sẽ tiết kiệm chi phí hơn Cu.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn