Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có chu kì là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chu kỳ dao động của mạch điện từ là: \(T = 2\pi \sqrt {LC}  = 2\pi \sqrt {{{10}^{ - 3}}{{.0,1.10}^{ - 6}}}  = {6,28.10^{ - 5}}s.\)

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn