Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất n = 1,5

Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất n = 1,5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 450 khi đó tia ló khỏi bản sẽ


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dùng định luật khúc xạ tại hai mặt của bản hai mặt song song.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn