Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(2πt – π/3) cm. Tại thời điểm t = 05s chất

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(2πt – π/3) cm. Tại thời điểm t = 05s chất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(2πt – π/3) cm. Tại thời điểm t = 0,5s chất điểm có tọa độ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

x = 6cos(2πt – π/3) cm = -3cm

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn