Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn li độ vận tốc và gia tốc theo thời gi

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn li độ vận tốc và gia tốc theo thời gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn li độ, vận tốc và gia tốc theo thời gian có dạng như hình bên. Đường (1), (2), (3) lần lượt biểu diễn


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thời điểm ban đầu đường số 3 ở VTCB theo chiều dương nên pha là –π/2, đường số 2 ở biên âm có pha là π, đường số 1 ở VTCB theo chiều âm có pha π/2

Vậy đường (1) là đồ thị biểu diễn li độ x; đường (2) là đồ thị biểu diễn vận tốc v và đường (3) là đồ thị biểu diễn gia tốc a.

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn