Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính R đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong vòn

Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính R đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong vòn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính R đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong vòng dây là I. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại tâm của vòng dây được tính bởi công thức


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại tâm vòng dây được tính theo công thức (B = 2pi {.10^{ - 7}}{I over R})

Chọn đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn