Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một dung dịch của pH = 5 thì nồng độ H+ sẽ bằng

Một dung dịch của pH = 5 thì nồng độ H+ sẽ bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một dung dịch của pH = 5 thì nồng độ H+ sẽ bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

pH = -log[H+] => [H+] = 10-pH = 10-5M

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn