Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao độn

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao độn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 4.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1πA. Tần số dao động  điện từ tự do trong mạch bằng:    


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn