Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C<sub>1</su

Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C<sub>1</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C1=2C2 mắc nối tiếp (hình vẽ ).

 

Mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng trong cuộn cảm triệt tiêu. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn