Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một nhà máy điện gồm hai tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa q

Một nhà máy điện gồm hai tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nhà máy điện gồm hai tổ máy có cùng công suất P, hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa qua đường dây và truyển đến nơi tiêu thụ với hiệu suất là 80%. Biết điện áp ở hai đầu đường dây và điện trở trên dây không đổi. Nếu chỉ có một tổ máy hoạt động thì hiệu suất truyền tải là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi P là công suất do mỗi tổ máy truyền đi.

Hiệu suất 80% nên công suất hao phí chiếm 20%. Ta có :

            (Delta P={{I}^{2}}R=frac{4{{P}^{2}}}{{{U}^{2}}text{co}{{text{s}}^{2}}varphi }=0,2.2PRightarrow frac{4P}{{{U}^{2}}text{co}{{text{s}}^{2}}varphi }=0,4)

Nếu chỉ sử dụng 1 tổ máy thì hao phí là x. Ta có :

(Delta P'=I{{'}^{2}}R=frac{{{P}^{2}}}{{{U}^{2}}text{co}{{text{s}}^{2}}varphi }=x.PRightarrow frac{P}{{{U}^{2}}text{co}{{text{s}}^{2}}varphi }=x=frac{0,4}{4}=0,1)

Hao phí là 10% nên hiệu suất là 90%.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn