Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ là hình dạng của một đoạn dây tại một t

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ là hình dạng của một đoạn dây tại một t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, hai phần tử MN lệch pha nhau một góc


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đáp án B

+ Từ đồ thị, ta xác định được

$left{ matrix{
lambda = 12 hfill cr
Delta {x_{NM}} = 5 hfill cr} right.$

đơn vị độ chia nhỏ nhất của trục (Ox).

→ (Delta {{varphi }_{MN}}=frac{2pi Delta {{x}_{NM}}}{lambda }=frac{2pi .5}{12}=frac{5pi }{6})rad

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn