Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một vật dao động điều hòa. Khi li độ là 10cm thì động năng gấp 4 lần thế năng. Khi li độ là 5cm thì

Một vật dao động điều hòa. Khi li độ là 10cm thì động năng gấp 4 lần thế năng. Khi li độ là 5cm thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa. Khi li độ là 10cm thì động năng gấp 4 lần thế năng. Khi li độ là 5cm thì tỉ số giữa động năng và thế năng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Động năng gấp 4 lần thế năng tức là cơ năng gấp 5 lần thế năng

            W = 5Wt --> A2 = 5x2 = 5.102 --> A = (10sqrt{5}cm)

Khi li độ là 5 cm thì thế năng so với cơ năng là

(frac{{{text{W}}_{t}}}{text{W}}=frac{{{x}^{2}}}{{{A}^{2}}}=frac{{{5}^{2}}}{{{(10sqrt{5})}^{2}}}=frac{1}{20})

Cơ năng gấp 20 lần thế năng nên động năng gấp 19 lần thế năng.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn