Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc của

Một vật dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc của vật tại vị trí cân bằng có độ lớn là vmax = 62,8cm/s và gia tốc cực đại có độ lớn là amax = 4m/s2. Lấy pi2 = 10. Biên độ và chu kì dao động là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức :  = A = 62,8cm/s = 0,628m/s = 0,2. (1)

                    và       = A = 4m/                                   (2)

  =  =  =  = 2 rad/s; A =  = 0,1m; T =  = 1s.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn