Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(05πt - 2π/3) cm. Trong đó x tính bằng cm và t tí

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(05πt - 2π/3) cm. Trong đó x tính bằng cm và t tí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(0,5πt - 2π/3) cm. Trong đó x tính bằng cm và t tính bằng giây. Vật đi qua vị trí x = (2sqrt{2}) cm theo chiều âm của trục tọa độ vào thời điểm


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chu kỳ dao động:        (T=frac{2pi }{omega }) = 4s

Biên độ dao động A = 4cm

Pha ban đầu -2π/3

Biểu diễn vị trí (2sqrt{2}) theo chiều âm trên đường tròn như hình bên.

Thời điểm vật đi qua vị trí (2sqrt{2}) theo chiều âm là t = T/12 + T/4 + T/8 = 11/6s

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn