Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox với phương trình x=4cos ( omega t+2pi 3 )cm. Trong giây đ

Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox với phương trình x=4cos ( omega t+2pi 3 )cm. Trong giây đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox với phương trình (x=4cos left( omega t+frac{2pi }{3} right)cm). Trong giây đầu tiên kể từ t = 0, vật đi được quãng đường 4 cm. Trong giây thứ 2018 vật đi được quãng đường là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ban đầu vật ở vị trí (1) có li độ -2cm như hình vẽ, vật đi được 4cm ở vị trí (2) ứng với góc 1200 = T/3

Vậy T = 3s

Sau 2017s = 672T + T/3 vật ở vị trí (3) trùng (2)

Sau 2018s = 672T + 2T/3 vật ở vị trí (4) ở biên dương như hình vẽ.

Quãng đường vật đi được từ t = 2017s đến t = 2018s tương ứng với giây thứ 2018 là : 6cm

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn