Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong dao động tắt dần

Trong dao động tắt dần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong dao động tắt dần


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

 cơ năng của hệ giảm dần

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn