Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tích một hợp chất X, người ta thu được một số dữ liệu s

Phân tích một hợp chất X, người ta thu được một số dữ liệu s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tích một hợp chất X, người ta thu được một số dữ liệu sau: cacbon (C) chiếm 76,32%, hidro (H) chiếm 10,18% và còn lại ở nitơ (N). Công thức đơn giản nhất của X là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(begin{array}{l}
C:H:N = frac{{% {m_C}}}{{12}}:frac{{% {m_H}}}{1}:frac{{% {m_N}}}{{14}}\
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = frac{{76,32}}{{12}}:frac{{10,18}}{1}:frac{{13,5}}{{14}}\
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 13:21:2
end{array})

Vậy X có công thức đơn giản nhất là : C13H21N2

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn