Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Câu văn nào sau đây khái quát đầy đủ nhất nội dung và tinh thần của bả

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Câu văn nào sau đây khái quát đầy đủ nhất nội dung và tinh thần của bả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Câu văn nào sau đây khái quát đầy đủ nhất nội dung và tinh thần của bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn