Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Khí phách của người lính Tây Tiến được thể hiện trong câu:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Khí phách của người lính Tây Tiến được thể hiện trong câu:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Khí phách của người lính Tây Tiến được thể hiện trong câu:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn