Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế: (coi như điều kiện phả

Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế: (coi như điều kiện phả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế: (coi như điều kiện phản ứng có đủ)

            


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của nguyên tố này ở dạng đơn chất thay thế nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất.

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn