Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng nào sau đây phi kim bị oxi hóa ?

Phản ứng nào sau đây phi kim bị oxi hóa ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng nào sau đây phi kim bị oxi hóa ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ở phản ứng C : C0 (C) bị oxi hóa thành C+4(CO2)

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn