Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phản ứng nhiệt hạch là :

Phản ứng nhiệt hạch là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng nhiệt hạch là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phản ứng nhiệt hạch là quá trình tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn