Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A. Sai vì tinh bột là chất rắn không tan trong nước nguội.

B. Đúng vì trong môi trường kiềm fructozo chuyển thành glucozo nên có phản ứng tráng bạc.

C. Đúng

D. Đúng

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn