Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương án nào sau đây không đúng?

Phương án nào sau đây không đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương án nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thạch cao nung CaSO4.H2O mới được dùng làm đúc khuôn và bó bột

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn