Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương trình sóng tại nguồn O có dạng u = 4cos(πt/3) (u tính

Phương trình sóng tại nguồn O có dạng u = 4cos(πt/3) (u tính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình sóng tại nguồn O có dạng u = 4cos(πt/3) (u tính bằng cm, t tính bằng s). Bước sóng l = 240 cm. Tốc độ truyền sóng bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tốc độ truyền sóng v =$$lambda .f = {{lambda .omega } over {2pi }} = {{240.pi } over {2pi .3}} = 40(cm/s)$$

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn