Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số amin bậc 1 có Công thức phân tử C3H9N là 

Số amin bậc 1 có Công thức phân tử C3H9N là 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số amin bậc 1 có Công thức phân tử C3H9N là 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có 2 CT là: C-C-C-NH2 ; (CH3)2-C-NH2

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn