Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Số mol nguyên tử hiđro có trong 36g nước là:    

Số mol nguyên tử hiđro có trong 36g nước là:    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số mol nguyên tử hiđro có trong 36g nước là:

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

H2O = 36 g; MH2O= 18 g/mol => nH2O = 2 mol

ta có 1 phân tử nước chứa 2 nguyên tử hidro

=> 1 mol phân tử nước chứa 2 mol nguyên tử hidro

=> 2 mol phân tử nước chứa 4 mol nguyên tử hidro

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn