Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở điểm nào sau đây?

 Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở điểm nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở điểm nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn