Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tầ

Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng với bước sóng bằng 12,5 cm. Tốc độ truyền sóng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Phương pháp : Áp dụng công thức tốc độ truyền sóng ta có

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn