Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tâm lý nhạy cảm với sự trôi chảy của thời gian mà Xuân Diệu giãi bày trong bài thơ “Vội vàng” là do

Tâm lý nhạy cảm với sự trôi chảy của thời gian mà Xuân Diệu giãi bày trong bài thơ “Vội vàng” là do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tâm lý nhạy cảm với sự trôi chảy của thời gian mà Xuân Diệu giãi bày trong bài thơ “Vội vàng” là do bắt nguồn từ đâu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn