Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành 

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thấu kính hội tụ biến đổi chùm tia sáng song song thành chùm tia hội tụ.

Ý kiến của bạn