Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ag đứng sau H trong dãy điện hóa do đó không phản ứng được với HCl

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn