Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến ta được:

Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến ta được:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến, ta được:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

 (,Pleft( x right) = {x^5} + 2{x^3} - 4{x^3} + {x^2} + 4x + 9 = {x^5} - 2{x^3} + {x^2} + 4x + 9)

  (Qleft( x right) = {x^5} + 9 + 2{x^2} - 4{x^2} - 2{x^3} + 3x = {x^5} - 2{x^3} - 2{x^2} + 3x + 9)

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn