Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Na2</s

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Na2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2

(2) Cho Na2O vào H2O

(3) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch NaHCO3

(4) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ có màng ngăn

Số thí nghiệm có NaOH tạo ra là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1); (2); (3); (4)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn