Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện các thí nghiệm sau:  1.  Cho dung dịch NaCl vào d

Thực hiện các thí nghiệm sau:  1.  Cho dung dịch NaCl vào d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau: 

1.  Cho dung dịch NaCl vào dung dịch Ba(OH)2.

2.  Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

3.  Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

4.  Cho Cu(OH)2 vào dung dịch Na2SO4

5.  Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.

Số thí nghiệm đều tạo ra được NaOH là: 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thí nghiệm : 2 ; 3

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn