Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a). Đốt dây sắt trong khí cl

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a). Đốt dây sắt trong khí cl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a). Đốt dây sắt trong khí clo dư.

(b). Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (không có oxi).

(c). Cho FeO vào dd HNO3 loãng (dư).

(d). Cho Fe vào dd AgNO3 dư.

(e). Cho Fe3O4 vào dd H2SO4 loãng (dư).

(f). Cho dd Fe(NO3)2 vào dd HCl.

(g). Cho Fe3O4 vào dd HI (dư).

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm tạo ra muối Fe(III) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a) ; (c) ; (d) ; (e) ; (f)

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn