Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm m để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm M( - 1; - 1 ). Với m vừa tìm được vẽ đồ thị hàm số (1) trên

Tìm m để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm M( - 1; - 1 ). Với m vừa tìm được vẽ đồ thị hàm số (1) trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm m để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm (Mleft( { - 1; - 1} right).) Với m vừa tìm được, vẽ đồ thị hàm số (1) trên mặt phẳng tọa độ (Oxy.)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đồ thị hàm số (left( 1 right)) đi qua điểm (Mleft( { - 1; - 1} right)) nên ta có:

( - 1 = mleft( { - 1} right) + 1 Leftrightarrow m = 2;;left( {tm} right))

Vậy với (m = 2) thì đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm (Mleft( { - 1; - 1} right).)

Với (m = 2) ta có: (y = 2x + 1.)

Ta có bảng giá trị:

Vậy đồ thị hàm số (y = 2x + 1) là đường thẳng đi qua hai điểm (left( {0;;1} right),;left( { - 1; - 1} right).)

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn