Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ (075 μm) và vàng (055 μm).    

Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ (075 μm) và vàng (055 μm).    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ (0,75 μm) và vàng (0,55 μm).Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách giải:

 

Với λđ = 0,75 μm thì ({varepsilon _d} = frac{{hc}}{{{lambda _d}}} = frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{75.10}^{ - 6}}}} = 26,{5.10^{ - 20}}J)

 Với  λ= 0,55 μm thì  ({varepsilon _v} = frac{{hc}}{{{lambda _v}}} = frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{55.10}^{ - 6}}}} = 36,{14.10^{ - 20}}J)

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn