Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B cách nhau 20cm dao động với phương trình uA =

Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B cách nhau 20cm dao động với phương trình uA =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B cách nhau 20cm dao động với phương trình uA = uB = 2cos20πt (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Biết rằng điểm C thuộc cạnh AB cách B đoạn 5cm. Điểm M thuộc đường thẳng Bx vuông góc với AB sao cho góc AMC đạt giá trị lớn nhất. Biên độ dao động của điểm M là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(lambda =frac{v}{f}=4cm)

Xét tam giác AMC ta có:

tanAMC = tan(AMB-CMB) = (frac{tan AMB-tan CMB}{1+tan AMC.tan CMB}=frac{frac{20}{x}-frac{5}{x}}{1+frac{20}{x}frac{5}{x}}=frac{15}{x+frac{100}{x}})

Do tan là hàm đồng biến nên để góc AMC cực đại thì tan AMC lớn nhất

tan AMC = (frac{15}{x+frac{100}{x}}le frac{15}{2sqrt{x.frac{100}{x}}}=frac{3}{4})  Dấu bằng xảy ra khi x = 10

Lúc đó ({{A}_{M}}=2a.cos (pi frac{{{d}_{2}}-{{d}_{1}}}{lambda })=2.2.cos (pi frac{10-10sqrt{5}}{4})=3.84cm)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn