Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các chuyển động sau đây chuyển động nào không phải là dao động tuần hoàn?

Trong các chuyển động sau đây chuyển động nào không phải là dao động tuần hoàn?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào không phải là dao động tuần hoàn?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

dao động tuần hoàn là dao động quoanh VTCB, dao động tròn của chất điểm không thỏa mản điều kiện này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn