Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các hợp chất sau hợp chất nào không lưỡng tính?

Trong các hợp chất sau hợp chất nào không lưỡng tính?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào không lưỡng tính?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các chất ở ý A, B, D đều là amino axit do đó có tính lưỡng tính, chỉ có phenol là có tính axit yếu

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn