Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình dao động điều hòa?

Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình dao động điều hòa?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình dao động điều hòa?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vì hai phương trình 3sin5πt và 3cos5πt là hai phương trình dao động điều hòa cùng tần số nên phương trình (3sin5πt + 3cos5πt) là phương trình dao động điều hòa

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn