Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong chân không một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng c là tốc độ ánh sáng tr

Trong chân không một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng c là tốc độ ánh sáng tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này làĐáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công thức tính năng lượng photon ứng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ là:  $varepsilon  = frac{{hc}}{lambda }$

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn