Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong mạch điện xoay chiều gồm R L C mắc nối tiếp. Cho $Ctext Romega $  không đổi. Thay đổi L đến kh

Trong mạch điện xoay chiều gồm R L C mắc nối tiếp. Cho $Ctext Romega $  không đổi. Thay đổi L đến kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho $C,{text{ }}R,omega $ không đổi. Thay đổi L đến khi L=L0 thì điện áp UCmax. Khi đó:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đáp án A

Hương dẫn giải:

Thay đổi L đến khi L=L0 thì điện áp UCmax khi đó, xảy ra cộng hưởng điện

${Z_L} = {Z_C} leftrightarrow omega {L_0} = frac{1}{{omega C}} to {L_0} = frac{1}{{{omega ^2}C}}$

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn