Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe Y âng là a = 1mm khoảng cách t

Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe Y âng là a = 1mm khoảng cách t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Y âng là a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Hai khe sáng được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,4µm và λ2. Trên màn quan sát, trong khoảng MN = 4,8mm đếm được 9 vân sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 vân sáng và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M, N. Bước sóng λ2 bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khoảng vân của bước sóng λ1 là  ({i_1} = {{{lambda _1}D} over a} = {{0,4.2} over 1} = 0,8mm)

Số vân sáng của bức xạ 1 trong khoảng MN là ({N_1} = left[ {{{MN} over {{i_1}}}} right] + 1 = 7)

Số vân sáng của bức xạ 2 là N2 thì ta có N1 + N2 = 9 + 3 => N2 = 5

=> MN = 4i2 => i2 = 1,2mm

Do đó, bước sóng  ({lambda _2} = {{{i_2}a} over D} = {{1,2.1} over 2} = 0,6mu m)

Chọn đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn