Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng g

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm hai bức xạ đơn sắc có khoảng vân tương ứng i1 = 0,48 mm  ;i2 = 0,64mm, A, B là 2 điểm trên màn cách nhau 6,72mm.Tại A cả hai hệ cho vân sáng. Tại B hệ i1 cho vân sáng, i2 cho vân tối . Trên đoạn AB quan sát dduwwocj 22 vân sáng. Số vân sáng trùng nhau trên đoạn AB là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn